DHL Supply Chain Graduate Program 2021

Stockholm, Stockholm, Schweden DHL Supply Chain 34674 11. August, 2020
Jetzt bewerben

DHL Supply Chain Nordics Graduate Program

Som utvald Graduate inom DHL Supply Chain (DSC) Nordics Graduate Program kommer du snabbt in i verksamheten för att lära dig och utvecklas inom en rad olika områden. Målet är att du ska kunna ta en ledarposition inom DHL SC Nordics inom snar framtid.

Vad innebär det att vara Graudate på DHL Supply Chain Nordics?
DHL Supply Chains Nordic Graduate program är tvåårigt och består av två perioder á 6 månader på olika positioner inom DSC för att därefter fortsätta i en fast position andra året. Upplägget för programmet är fokuserat på att du ska lära känna vår verksamhet på kort tid. Du får lära dig grunderna i vårt operationella verksamhetssystem som styr våra lager. Beroende på din akademiska utbildning inriktas du på operationell verksamhet eller i en stödjande funktion. Utöver detta deltar du parallellt på DHLs certifierade utbildningar för våra medarbetare. Under hela Graduate perioden kommer du vägledas av din personliga mentor som är en av våra senior managers i vår organisation samt ha en sponsor inom den nordiska ledningsgruppen. Dessa kommer att vägleda dig med kunskap och råd för att du ska uppnå dina mål och utvecklas som ledare.

Tillsammans med de andra Graduates inom DSC följer du vårt utvecklingsprogram där du kan dela erfarenheter med andra graduates samt erfarna kollegor. Din praktik börjar med en två dagar lång introduktion och avslutas med en examinationsfest. Nätverk och works shops förläggs parallellt med ditt praktiska arbete.

Vad erbjuder DHL Supply Chains ledarskapsprogram?
•En accelererad karriär inom DHL.
•Vägledning av din personliga mentor samt stöd från en sponsor i ledningsgruppen.
•Möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper i en konkurrenskraftig och professionell organisation.
•Att växa i rollen som ledare.
•Möjligheten att forma din karriär inom världens ledande företag för logistiktjänster.
•En arbetsplats med olika utmaningar.
•Ett utvecklingsprogram där du delar erfarenheter och kunskap med andra Graduates.
•Framtidsperspektiv mot en högre ledningsposition.
•Från första dagen ansvar och anställningsvillkor med en konkurrenskraftig lön samt friskvård.

Vad vi kräver av dig?
•Du har en avslutad högskole/universitetsexamen med inriktning mot ekonomi, management, logistik eller Supply Chain med examen senast i september 2021.
•Både nyutexaminerade och övriga kandidater med högst 3 årslivserfarenhet är kvalificerade att söka.
•Du behärskar engelska och ett av de nordiska språken flytande i tal och skrift.
•Du har ett starkt intresse för logistiktjänster.
•Du har ledarambitioner, är stresstålig och ansvarstagande.
•Du är kommunikativ, proaktiv, energisk och resultatinriktad.
•Du kan ge ditt team konstruktiv feedback och räds inte att utmana rådande strukturer.
•Du är tillgänglig på heltid, mobil och öppen för arbete inom hela Norden.

Hur söker du?
Genom att skicka in ditt CV och ett kort personligt brev på max 150 ord senast den 15 mars 2021.
Ange ditt löneanspråk i ansökan, vilket av de nordiska länderna du helst vill arbeta inom och om du har giltigt arbetstillstånd i något av de nordiska länderna.

-------------

Apply for the DHL Supply Chain Nordics Graduate Program

At DHL Supply Chain (DSC), we are looking for young people who are ambitious, curious and possess the will develop both professionally and personally – We want people with a desire to join a winning team in the 3rd Party Logistics industry. If you have the drive, talent, and enjoy taking on responsibility we will give you the support needed to explore your full potential and accelerate your career.

What does it means to be a Graduate at DHL Supply Chain Nordics?
The primary focus of this program is to assist you in developing an overall understanding of DHL Supply Chain as a company including its products and services. In a relatively short period of time during the course of this program, you will learn the basics of how our sites function and operate. Depending on your background and prior education we will customize a program for you. It is a two (2) year program with two periods á six (6) months in either operations or in a functional support role that will end with a permanent position for the last year. Throughout the entire Graduate Program you will be mentored by one of our senior managers in addition to having a personal sponsor within the Nordic Leadership Board. Our experienced mentors are there to provide guidance and support in order to assist you in retaining the knowledge necessary to achieve your goals. You will also be afforded the opportunity to be a leader within a team.

Together with other graduates within the DSC Graduate Program, you will follow our development strategy while sharing your experiences. Your journey begins with a two (2) day introduction and concludes with a graduation celebration. Networking and workshops will be an essential part of the program.

What does the DHL Supply Chain Graduate program offer you?
•An accelerating career path in DHL.
•Future perspective towards a higher management position.
•A development program where you can share your experiences and knowledge with the other graduates.
•A friendly and fun workplace.
•The possibility to create and develop a career within the world’s leading Logistics Company.
•To grow as a leader.
•The possibility to develop your own leadership attributes in a competitive and professional organization.
•Personalized guidance from a mentor along with support from a Nordic Leadership Board Member.
•Competitive salary and good health benefits

What do we want from you?
•A university degree within management, finance, supply chain and/or logistics, graduating no later than September 2021.
•Recently graduated candidates with a maximum of 3 years work experience are qualified to apply for this program.
•Professional fluency in at least one (1) Nordic Language and English
•You have a genuine interest for logistics.
•You have management ambitions, driven by results and by improving others.
•You are communicative, proactive and confident. 
•Able to receive and effectively communicate constructive feedback in a team environment
•You are available for a full time position, you are mobile and able to work all over Nordics.

How do you apply?
By sending in your CV and short cover letter, maximum 150 words, before the 15
th of march 2021.
Please include in your cover letter Salary Expectations while employed at DHL.

Please ensure to state in the headline the country you are applying for and if you hold a current work permit for this country!

Zahlen und Fakten

  • Geschäftsbereich

    DHL Exel Supply Chain (Sweden) AB

  • Beschäftigungsart

    Traineeprogramm

Jetzt bewerben

„Die Deutsche Post DHL bietet mir Sicherheit, die Chance mich weiterzuentwickeln und die Möglichkeit, in fast jedem Land der Welt zu arbeiten.“

Aktueller Mitarbeiter – Senior Consultant in Bonn