Administrátor skladových zásob

Nové Mesto nad Váhom, Trencin, Slowakei (Slowakische Republik) DHL Supply Chain req84158 30/09/2019
Jetzt bewerben

Účelom tejto pozície je vykonávať špecializované aktivity (najmä inventarizačné činnosti, činnosti prepracovávania výrobkov, preskladnenie výrobkov v sklade podľa interných potrieb a potrieb zákazníka)

Náplň práce:

Organizuje a riadi pravidelné i mimoriadne inventúry v sklade,
Na základe požiadaviek zákazníka vykonáva inventúry požadovaných výrobkov - v prípade zistených rozdielov pripravuje detailnú analýzu, definuje nápravné opatrenia a zodpovedá za ich implementáciu                                                                                             
Spolupracuje pri projektoch zmeny logistických tokoch, prevažne v oblasti zásobovania výrobných operácií                                                                                     
Spolupracuje pri definovaní štandardov skladovania dielov v supermarketoch a zásobovania montážnych liniek                                                                           
Pravidelne kontroluje fyzický stav tovarov na sklade . Rieši prípadné nezhody medzi fyzickým a systémovým stavom zásob                                                                                     
Dodržiava príslušné procedúry a predpisy odvolávajúce sa na túto pozíciu. Upozorňuje na ich nedodržiavanie. Navrhuje ich zlepšovanie                                                   
Podporuje koordináciu činnosti a prispieva k vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými pracoviskami a útvarmi                                                                                         
Organizuje a rieši prepracovávanie tovarov podľa požiadaviek zákazníka                        
Spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri riešení administratívnej agendy. Spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri odovzdávaní potrebnej agendy a informácii                 
Poskytuje štatistické dáta/správy podľa potreby na požiadanie priemeho nadriadeného/vedúceho oddelenia                                                                                             
Zabezpečuje fyzickú a systémovú archiváciu spracovávaných dokladov.
Koordinuje implementáciu nápravných opatrení.

Zahlen und Fakten

 • Arbeitszeiten

  8,5

 • Geschäftsbereich

  DHL Supply Chain Slovakia

 • Reisetätigkeit erforderlich

  Keine Reisetätigkeit

 • Beschäftigungsart

  Unbefristet Vollzeit

 • Arbeitserlaubnis erforderlich

  Ja

 • Schichtarbeit

  Rotierend

Jetzt bewerben