Operator wózka widłowego - Kraków Wschód (Kokotów)

Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen SUPPLY CHAIN 22094 30/01/2020
Jetzt bewerben


Operator Wózka Widłowego

Kraków Wschód (Kokotów)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie stałe + premia miesięczna.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Dofinansowanie do karty Multisport.
 • Wczasy pod gruszą.
 • Grupowe ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.
 • Dodatki na święta.
 • Pracę w wysokich standardach BHP oraz przyjaznej atmosferze.
 • Pracę w organizacji nastawionej na komunikację, usprawnienia pracownicze oraz dostrzegającej indywidualny potencjał (awanse wewnętrzne).

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • Przyjmowanie dostaw oraz rozlokowanie towaru w magazynie.
 • Kompletacja, pakowanie oraz sortowanie towaru do wysyłki lub do magazynu.
 • Wsparcie przy inwentaryzacjach.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem towarów zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego, związanych z działaniem placówki, zgodnych z umiejętnościami i kwalifikacjami.

OCZEKIWANIA:

 • Doświadczenie w pracy na magazynie.
 • Obsługa wózka widłowego – umiejętność potwierdzona uprawnieniami UDT.
 • Umiejętność obsługi skanera.
 • Dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym 12h (2 dni pracy, 2 dni wolne).

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D;

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV;

• Za Pani/Pana zgodą w okresie 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora;

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

• Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę oraz firmy rekrutacyjne;

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach, gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D dla potrzeb procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.

Zahlen und Fakten

 • Geschäftsbereich

  DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.

Jetzt bewerben