Technický pracovník/pracovníčka

Bratislava, Bratislava, Slowakei (Slowakische Republik) DHL Supply Chain 63728 13. April, 2021
Jetzt bewerben

·Monitoruje a zabezpečuje požadovaný technický stav prevádzky , zariadení a pracovných nástrojov

·Zabezpečuje archivačné nariadenia , ktoré sú dodržiavané v rámci svojho oddelenia

·Vypracováva príslušné procedúry a zodpovedá za ich aktuálnosť,

·Zabezpečuje archivačné nariadenia, dodržiavanie interných predpisov

·Monitoruje a zabezpečuje požadovaný technický stav priestorov, vybavenia a pracovných nástrojov,

·Dohliada na zabezpečenie dostatočných skladových zásob materiálu na nepretržitu prevádzku skladu,

·Sleduje a riadi dodržiavanie zmluvných podmienok dohodnutých s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb v oblasti jeho

pôsobnosti.

·Zabezpečuje dodržiavanie interných predpisov a noriem a legislatívy týkajúcej sa enviromantálneho manažmentu

·Komunikuje s riadiacimi pracovníkmi skladu,


Zahlen und Fakten

  • Geschäftsbereich

    DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

  • Schichtarbeit

    Tagschicht

Jetzt bewerben

„Die Deutsche Post DHL bietet mir Sicherheit, die Chance mich weiterzuentwickeln und die Möglichkeit, in fast jedem Land der Welt zu arbeiten.“

Aktueller Mitarbeiter – Senior Consultant in Bonn